Fredrik och Måd prisade vid förbundsmöte

skickad 22 apr. 2021 12:35 av Vais Gång
På lördagen (17/4) genomfördes 2021 års Förbundsmöte, det första helt digitala.
2020 års Förbundsmöte sköts upp och genomfördes 17 oktober i Jönköping med hälften av ombuden på plats och hälften på distans. Nu deltog alla 16 ombud på distans. Innan själva mötet öppnades uppmärksammades Stefan Aroneng, Hestra IF som tilldelats Hederstecken ledare motion för 2020. Stefan gör ett stort arbete med Sveriges största vandringsarrangemang Linnémarschen.

Fredrik Svensson tilldelades förbundets nästa högsta utmärkelse. Förtjänsttecken i guld. Måd Thorsell tilldelades förtjänsttecken i silver.

Själva Förbundsmötet leddes av rutinerande mötesordföranden Anders Prytz, Örgryte IS. När det gällde själva valen följde mötet valberedningens förslag vilket innebar omval av de ledamöter som stod på omval inkl förbundsordförande Börje Hansson. Det blev även omval av valberedningen. Styrelsens förslag till stadgeändringar med anledning av RF:s krav om minst 40 % av bägge könen i styrelsen samt att distriktens styrelse och valberedning skall bestå av män och kvinnor röstades igenom. Christer Svensson deltog för VAIS. Christer menade att vi ska välja in efter kompetens och inte kvotera in på kön. Thage Davidsson som representerade Smålands gångförbund var den enda som röstade med Christer. 3-12 slutade omröstningen efter att Christer begärd votering (Småland har 2 röster). Christer fick sen inget gehör i att det inte ska krävas bägge könen i valberedningar i distrikten.  

Förtydligandet om att brev avser brev skickat med post eller e-post röstades också igenom. Styrelsens förslag om att föreningar tillhörande distrikt utan fungerande styrelse tills vidare flyttas över till andra distrikt vållade lång diskussion. Till slut gick förslaget igenom med ändringen att föreningarna i Södermanland flyttas till Stockholm. Styrelsen föreslog Östergötland men det avslogs.


Comments