Gångförbundet går ihop med Svenska friidrottsförbundet 2023

skickad 25 apr. 2022 01:42 av Vais Gång

Förbundsmötet sa ja till samgående

Mötet leddes på ett säkert sätt av tidigare förbundskaptenen i friidrott, Anders Borgström från Karlstad. Den viktigaste frågan var förslaget om samgående med Friidrottsförbundet. Förslaget röstades igenom med acklamation. Då Friidrottsförbundet röstade ja för fyra veckor sedan väntar nu ett viktigt jobb med att planera alla delar av verksamheten för att samgåendet skall bli så lyckat som möjligt. Då SGVF måste rösta ja till samgående en gång till om tio månader så kan inte det formella samgåendet ske förrän tidigast 1 april 2023.

När det gäller övriga motioner och förslag beslutade mötet enligt styrelsens förslag. 

Undertecknad lade ett tilläggsyrkande om att distrikten skall få fortsätta arrangera 50 km om man vill istället för att korta ner till 35 km. Det är alltid glädjande när våra yrkande går igenom. 

Valen blev odramatiska och enda skillnaden mot tidigare är att Håkan Hermansson, Lundbrunn går in som suppleant efter Helena Sandmer.

Christer Svensson

ĉ
Vais Gång,
25 apr. 2022 01:42
Comments