SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

skickad 16 juli 2017 09:21 av Vais Gång

Christer skriver om veteranerna på sidan 17-18 i verksamhetsberättelse. Läs hela berättelsen på bifogat dokument.

Veteranverksamheten har under året bedrivits genom att Christer Svensson varit ansvarig och kontaktperson.


Ċ
Vais Gång,
16 juli 2017 09:21
Comments