Verksamhetsberättelse för 2020

skickad 9 feb. 2021 10:44 av Vais Gång
Gångsektionen höll sitt årsmöte på Vaistorpet 31 januari 2020.
Efter sjuk gjorde att vi blev fyra medlemmar och tillika ledamöter närvarande på årsmötet.
Idel omval i styrelsen.
Verksamhetsberättelsen bifogas som dokument.
Skribent Christer Svensson

Comments